Miljöpolicy

Vi driver företaget på ett miljöansvarsfullt sätt och förebygger otillåten och onödig miljöpåverkan. Vi minskar ständigt  vår miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt.

Vårt arbetssätt bygger på att vi planerar, utför, följer upp och förbättrar vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt för att inom vår bransch föreslå kunder ny teknik som bidrar till en bättre miljö och bättre ekonomi.

Den största förbrukaren av energi är våra servicebilar och vår uppvärmning av företagets lokaler. Vi tillämpar GPS-positionering i alla bilar vilket kraftigt minskar onödiga transporter. Vi väljer bilar efter krav på funktion med så bränslesnåla motorer som möjligt och har nu även börjat använda gasdrivna bilar. Uppvärmning av lokaler sker via egna värmepumpar.