Installation laddbox i jönköping, rot och grönt avdrag. För hemmet, företaget, bostadsrättsföreningen och den offentliga sektorn. Vi har laddboxen till din elbil eller laddhybrid. Laddboxar från Easee och Zaptec.

Man som laddar bilen med en easee laddbox
easee-laddbox-svart
Laddbox från Tesla
Zaptec

Laddning hemma
Allt fler skaffar elbil och de flesta biltillverkarna har numera minst en budget-elbil i sitt utbud. Med en elbil slipper du åka till macken för att fylla på bränsle. Det gör du enklast hemma, och det mest ekonomiska och säkraste är att installera en laddbox. EMT erbjuder flera olika laddningslösningar anpassade för att användas i en hemmiljö.

Bostadsrättsförening
För en bostadsrättsförening är möjligheten att erbjuda laddstationer inte bara en bonus för de boende, det ökar även värdet av bostaden. En medveten investering för framtiden. Den är dessutom  mycket uppskattad hos de boende.

Företag
Idag kör allt fler elbilar eller laddhybrider, på grund av de generösa subventionerna för tjänstebilar och de miljömässiga fördelarna. Allt fler anställda och besökare till företagen kommer vara i behov av en laddstolpe eller laddbox när de besöker företagen. Att kunna erbjuda laddningsmöjligheter stärker ett företags miljöprofil samtidigt som de anställda och besökare får möjlighet att ladda sina bilar.

Offentliga miljöer
För offentliga miljöer kan vi erbjuda specialanpassade laddningslösningar, kontakta oss för mer information.

Det finns flera anledningar till varför det är bra att ladda med en laddbox.

Det är säkert
En laddbox är anpassad för laddning i hemmet, Elsäkerhetsverket avråder från att använda vanligt vägguttag då det inte är gjort för så hög belastning under lång tid.

Det är smart
Du får statistik till tjänstebilen, inbyggda säkerhetsfunktioner och nyttjar det gröna ROT-avdraget

Det är tryggt
Vi ansvarar för hela installationen och ser till att laddboxen passar dina behov och förutsättningar.

Det går snabbt
En laddbox tillåter högre laddeffekter och ger snabbare laddning! 

Ladda bilen på ett säkert, snabbt, smart och tryggt sätt med en laddbox från Easee eller Zaptec.

Easee utvecklar och tillverkar produkterna i Norge. På detta sätt skräddarsyr Easee produkterna för nordiska hem och förare.

Läs mer om Easee.

Oavsett vad du kör eller vart du ska, laddar  Zaptec Go din resa. Med ledande norsk grön teknik har Zaptec skapat världens minsta 22 kW-laddare (22 kW är maxeffekt) i sitt slag. En laddare som är lika smart på insidan som den är enkel på utsidan.

Läs mer om Zaptec Go.

Zaptec

Vi är certifierade av Tesla för installation av deras Wall Connector. 

Laddningspunkt (laddbox) till elfordon – skattereduktion för grön teknik (tidigare ladda-bilen-bidrag)

Privatpersoner
Skattereduktionen för grön teknik, gällande laddningspunkt till elfordon, började gälla 1 januari 2021. Den ersatte det gamla ladda-bilen-bidraget. Den innebär att du som privatperson kan få tillbaka 50% av kostnaden för arbete och material då du låter oss installera en laddstation till din elbil i bostaden. Den nya skattereduktionen innebär en förenkling för dig som kund. Reduktionen fungerar liknande ROT-avdraget vilket innebär att Du kan se avdraget direkt på fakturan ifrån oss, Du behöver inte ligga ute med pengar under tiden som ansökan görs och behöver inte själv skicka in några blanketter. Skattereduktionen för grön teknik kan som mest bli 50 000 per person och år.

Krav för att kunna få bidrag
Den utförda installationen ska tillhöra ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktionen. Bostaden ska finnas inom EU. För att något ska räknas som bostad så måste fastigheten vara inredd för boende, men garage, förråd samt andra komplementbyggnader kan också räknas som att de tillhör bostaden. Du kan även få skattereduktion för installation av grön teknik på ditt fritidshus eller stuga förutsatt att du står som ägare. Den totala skattereduktionen kan dock aldrig bli större är vad din slutliga skatt är och beror även på vilka övriga avdrag du gjort under året. Betalningen måste ha skett elektroniskt. Källa: Skatteverket.

Bostadsrättsföreningar och företag
För bostadsrättsföreningar, företag, stiftelser, kommuner och landsting handläggs stödet fortfarande av Naturvårdsverket. Här kan ansökan om bidraget göras antingen innan man utför installationen eller när den är klar (OBS! Detta gäller enbart om ansökan prövas mot Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013). Hur processen går till skiljer sig beroende på när ansökan görs. För mer information om vilka regler som gäller och vilka handlingar som behövs för att ansöka se Naturvårdsverkets hemsida.

vi leder strömmen
Scroll to Top