Easee laddbox får försäljningsförbud

Den 16 mars 2023 meddelade Elsäkerhetsverket ett försäljningsförbud för Easee laddboxar med omedelbar verkan.

Som ett resultat av detta har vi pausat all försäljning av laddboxar från Easee.

Easee har inte blivit ombedd att återkalla redan installerade produkter. Vi följer ärendet noggrant och kommer att uppdatera våra kunder så snart vi har mer information att delge. För mer information om beslutet, besök Elsäkerhetsverkets och Easees hemsidor.

Vi förstår att det kan finnas många frågor gällande Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. För närvarande har vi dock ingen ytterligare information i ärendet och inväntar besked från tillverkaren. Läs mer på Elsäkerhetsverket.

Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor:

 

Hur ska du som privatperson agera nu? 

Enligt Elsäkerhetsverket är det upp till tillverkaren att återkoppla till oss som installatör angående åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket uttalar sig inte om någon vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna. Elsäkerhetsverket förstår att det kan finnas oro bland privatpersoner angående detta, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i allmänhet vara snabba med att tillmötesgå kraven som ställs.

Innebär försäljningsförbudet att jag måste sluta använda min laddbox?

Nej, ett försäljningsförbud är inte detsamma som användningsförbud. Om en produkt skulle få ett användningsförbud skulle Elsäkerhetsverket besluta om återkallelse av produkten, vilket innebär att tillverkaren skulle tvingas återta produkten.

Varför införs säljstoppet? 

Elsäkerhetsverket meddelade den 16 mars 2023 ett försäljningsförbud för Easees laddboxar Easee Home och Easee Charge med omedelbar verkan. På myndighetens hemsida kan du läsa mer om bakgrunden till säljstoppet.

Kan jag fortsätta använda min laddbox från Easee? 

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada. Myndigheten skriver att du kan fortsätta använda produkten, men att du bör vara vaksam tills produkten är åtgärdad av tillverkaren. Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Har du en laddbox från Easee installerad som du köpt av oss?
 

Enligt Elsäkerhetsverket är tillverkaren skyldig att reparera redan installerade produkter. Vi kommer att uppdatera kunder som köpt sin Easee-laddare av oss så snart vi har mer information om åtgärder från tillverkaren. Vi har säljstoppat Easeesprodukter, och inväntar direktiv från tillverkaren.

Vi uppmanar alla våra kunder att ta kontakt med oss om de har några frågor eller oro gällande sin Easee laddbox. Vi försäkrar er att vi följer situationen noggrant och kommer att uppdatera er så fort vi har mer information. Vi tackar för ert tålamod och förståelse i denna situation.

Länkar:

Från Elsäkerhetsverket:

Easee laddbox får försäljningsförbud – Läs mer

Från Easee:

Easee överklagar beslutet – Läs mer

Frågor & svar från Easee – Läs mer